Toul Kork 012/ 016 859575 | Pasteur BKK1 branch 010/ 099 859575
ផ្នែកថតរស្មីអ៊ិច (X-Ray)

         ផ្នែកថតរស្មីអ៊ិច (X-Ray)
 ល.រ  សេវាកម្ម  Name of Service  ឯកតា  តម្លៃ   ផ្សេងៗ
1  ថតរស្មីអ៊ិចហ្វីលតូច (Periapical X-Ray)  Periapical X-Ray 1  $             5.00          
2  ថតរស្មីអ៊ិចហ្វីលធំ (Panoramic X-Ray)  Panoramic X-Ray 1  $           20.00  
3  ថតរស្មីអ៊ិចហ្វីលធំ Cephalometric X-Ray  Cephalometric X-Ray 1  $           20.00  
4  ថត PA  PA 1  $           20.00